Bilimsel Program

Bildiri kitabını indirmek için tıklayınız...
 
24 KASIM 2017, CUMA
09:00-10:00 Kayıt ve Hoş Geldiniz
  SALON 2 (A204)
10:00-10:30 Açılış  - Doç.Dr. Ahmet Tarık Baykal
10:30 - 11:50 PANEL 1 
Oturum Başkanları : Özge Dağdeviren Çevik, Hüseyin Çimen
10:30 - 11:10 Kütle Spektrometresi ile Etkin Glikoproteomik Analizlerin Gerçekleştirilmesi
Bekir Salih
11:10 - 11:50 Plazma Membran Proteomunun Çalışılmasındaki Zorluklar
Murat Kasap
11:50 - 12:20 Kahve Molası / Poster
12:20 - 13:40 PANEL 2 
Oturum Başkanları: Nurhan Özlü, Murat Kasap
12:20 - 13:00 Biyolojik Kütle Spektrometresi ve Proteomiks Uygulamaları 
Talat Yalçın
13:00 - 13:40 Proteomik, Hücresel ve Biyokimyasal Yaklaşımlar Kullanılarak, Anti-Kanser İlaç Moleküllerinin Moleküler Etki Mekanizmalarının Araştırılması
Ceyda Açılan Ayhan
 
  SALON 1 (A203) SALON 2 (A204)
13:40 - 15:00 Öğle Yemeği / Poster
14:30 - 15:00 Firma Sempozyumu (Terra Analiz) Firma Sempozyumu (GenEra)
15:00-16:20 PANEL 3 PANEL 3
Oturum Başkanı: Ceyda Açılan Ayhan Oturum Başkanı: Talat Yalçın
15:00 - 15:40 Hücre Penetrasyon Peptidleri ile Terapötik Oligonükleotidlerin Taşınımı
Esra Cansever Mutlu
15:00 - 15:40 Prostat Kanseri Hücrelerinde Sodyum Pentaborat Pentahidrat (NaB) Uygulaması ve Proteomik Etkilerinin Araştırılması
Hüseyin Çimen
15:40 - 16:20  Epitelyal-Mezenkimal Dönüşüme Bağlı Biyokimyasal Değişikliklerin Proteomik Analizi
Nurhan Özlü
15:40 - 16:20  Mikrobiyal Mühendislikte Proteomik Yaklaşımlar
Dilek Kazan
16:20 - 16:50 Kahve Molası / Poster
16:50 - 18:10 PANEL 4 PANEL 4
Oturum Başkanı: Esra Cansever Mutlu Oturum Başkanı: Dilek Kazan
16:50 - 17:30 Trombositler ve İlişkili Hastalıklarda  Proteomik Uygulamalar 
Özge Dağdeviren Çevik
16:50 - 17:30 Kısırlıkta Proteomiklerin Kullanımı 
Ercan Baştu
17:30 - 18:10 Kalp Miyofilamentlerinde Top-Down Proteomik Uygulamaları 
Şerife Ayaz Güner
17:30 - 18:10 Leishmaniozisin Tedavi Monitorizasyonunda Yüksek-Çözünürlüklü Kantitatif Proteomik Analizi ile Yeni Biyobelirteçler Belirlenmesi – Köpek modeli 
Meriç Kocatürk
 
 
25 KASIM 2017, CUMARTESİ
  SALON 1 (A203) SALON 2 (A204)
09:00 - 10:40 PANEL 1 : KANSER PROTEOMİĞİ PANEL 1 : MİKROBİYOM VE ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA PROTEOMİK
Oturum Başkanı: Gizem Dinler Doğanay Oturum Başkanı: Abdurrahman Coşkun
09:00 - 09:40 Multipl Myelom'un (Plazma Hücresi Kanseri) Tanı ve Prognozunda Proteomik Stratejiler
Fatma Duygu Özel Demiralp
09:00 - 09:40 Antibiyotik Rezistom Analizlerinde Proteomik ve Metaproteomik Teknolojiler 
Gülay Özcengiz 
09:40 - 10:00 S01 - Papiller Tiroid Karsinomunun Farklı Histopatolojik Varyantlarının Protein Profillerinin İncelenmesi 
Yasemin Uçal
09:40 - 10:00 S02 - Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus’Un O-Kumarik Asit Varlığındaki Protein Profilinin İncelenmesi 
Deniz Keman
10:00 - 10:40  Mesane Kanseri Hastaların İdrar Proteom Profilleri 
Ster Irmak
10:00 - 10:20  S03 - Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonlarına Karşı Koruyucu Proteinlerin İmmünoproteomik Yöntemlerle Belirlenmesi 
Servet Özcan
10:20 - 10:40 S04 - Chilo Iridescent Virüs Virion Proteinleri Arasında ki Protein-Protein İnteraksiyonlarının Belirlenmesi 
Zihni Demirbağ
10:40 - 11:10 Kahve Molası / Poster
11:10 - 13:10  PANEL 2 : KLİNİK ARAŞTIRMALARDA PROTEOMİK PANEL 2 : NÖROBİLİM VE PROTEOMİK
Oturum Başkanı: Fatma Duygu Özel Demiralp Oturum Başkanı: Ster Irmak
11:10 - 11:50  Organ Hasarının Değerlendirilmesinde Proteomik Teknikler 
Abdurrahman Coşkun
11:10 - 11:50  Multipl Skleroz’da Proteomik Analizler: Moleküler Belirteçlerin ve Yolakların Ortaya Konulması
Timuçin Avşar
11:50 - 12:30  Behçet Sendromunda Proteom Analizleri 
Eda Tahir Turanlı
11:50 - 12:10  S05 - Parkinson Hastalığı İle İlişkili LRRK2 Kinazına Bağlı Rab Fosforilasyonunun Tespiti Girişimi (Rab Detection Initiative) 
Özge Karayel
12:10 - 12:30  S06 - Alzheimer Hastalığı Evrelerinde Elde Edilen Hipokampal Ekstraselüler Matriksin Proteomik Analizi 
Büşra Gürel
12:30 - 13:10 Periodontal Proteomik 
Esra Güzeldemir Akçakanat
12:30 - 12:50 S07 - Yenidoğan Transgenik Alzheimer Fare Modelinde Nörodejenerasyon 
Aişe Rumeysa Mazı
12:50 - 13:10 S08 - Akım Sitometri Tekniği İle Yeni Doğan Fare Beyninden Bölgesel Olarak İzole Edilmiş Spesifik Hücrelerin Protein Profillerinin İncelenmesi 
Emre Vatandaşlar
13:10 - 14:30 Öğle Yemeği / Poster
14:00 - 14:30  Firma Sempozyumu (Likrom) Firma Sempozyumu (Dr. Zeydanlı Hayat Bilimleri)
14:30 - 16:10 PANEL 3 : MOLEKÜLER VE HÜCRESEL PROTEOMİK PANEL 3 : PROTEOMİK UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Gülay Özcengiz Oturum Başkanı: Nazlı Arda
14:30 - 15:10 Aksolot Kuyruk Rejenerasyonunu Sağlayan Moleküler Mekanizmaların Proteomiks Yöntemi ile Tanımlanması 
Turan Demircan
14:30 - 15:10 Yüksek Kaliteli Biyobenzer Monoklonal Antikor Geliştirilmesi ve Üretilmesi 
Özge Can
15:10 - 15:30  S09 - Hücre Bölünmesinde CLIC Proteinlerinin Proteomik Analizi 
Zeynep Cansu Üretmen Kagıali
15:10 - 15:30  S12 - Kompleks Örneklerin Analizinde Yeni Bir Örnek Hazırlama Metodu: Sisteik Asit İçeren Peptitlerin Zenginleştirilmesi 
Betül Şahin
15:30 - 15:50 S10 - Potansiyel Alerjen Metiyonin Sentazın Fisyon Mayasında Rekombinant Olarak Üretimi 
Yunus Aksüt
15:30 - 15:50 S13 - Orbitrap Q-Exactive Kütle Spektrometresinde Dataya Bağlı Kazanım Metotları Ile Datadan Bağımsız Kazanım Metotlarının Karşılaştırılması 
Büşra Aytül Akarlar
15:50 - 16:10  S11 - Hücre Yüzey Proteini İzolasyonu Için Alternatif Yöntem 
Nazlı Ezgi Özkan Küçük
15:50 - 16:10 S14 - Kütle Spektrometrisi Temelli Glikoproteomiks Çalışmaları İçin Biyoanalitik Yöntemlerin Geliştirilmesi 
Hacı Mehmet Kayılı 
16:10 - 16:40 Kahve Molası / Poster
16:40 - 18:00 PANEL 4 : MOLEKÜLER VE HÜCRESEL PROTEOMİK PANEL 4 : DİĞER KONULAR
Oturum Başkanı: Turan Demircan Oturum Başkanı: Özge Can
16:40 - 17:20 Anti-Apoptotik Bag-1S İzoformuna Ait İnteraktomların Meme Kanser Hücrelerinde Gösterilmesi 
Gizem Dinler Doğanay
16:40 - 17:20 Sağlıklı Gıdalar için Proteomik 
Nazlı Arda
17:20 - 17:40 S15 - Glioma Hücrelerinde Resveratrol ve Rosmarinik Asitin Hsp27 Anlatımı ve Apoptoz İndüksiyonu Üzerine Etkileri 
Aslıhan Şengelen
17:20 -17:40 S17 - Hemibiyotrof Fungus Pyrenophorateres F. maculata Proteom Profil 
Aslıhan Günel
17:40 - 18:00 S16 - Bacillus Subtilis ΔbacA Mutantının  Karşılaştırmalı Dinamik Sekretom Analizi 
Elif Tekin İşlerel
17:40 - 18:00 S18 - Boya Ligand Afinite Tekniği İle Bitki Proteomundan Rubisco Uzaklaştırılması 
Bilgen Osman
18:00 - 18:30 Kapanış